Εκτύπωση
Κατηγορία: EXELIXIS
Εμφανίσεις: 3761

Η ποιότητα είναι αδιαπραγμάτευτη επιλογή και σημαντικός στόχος μας.

Προσφέρουμε στους καταναλωτές μας ασφαλή προϊόντα, υψηλής διατροφικής αξίας, χρησιμοποιώντας τις καλύτερες μεθόδους και εφαρμόζοντας αυστηρούς ελέγχους σε κάθε στάδιο της όλης διαδικασίας.

Η ασφάλεια και η ποιότητα των υπηρεσιών μας είναι για όλους εμάς αδιαπραγμάτευτη αρχή και θεμελιώδες στοιχείο της ύπαρξης και της ανάπτυξής μας.

Γι’ αυτόν τον λόγο έχουμε επιλέξει την εφαρμογή προτύπων και συστημάτων:

Πρόκειται για  ένα προληπτικό σύστημα που η εφαρμογή του από την επιχείρηση μας έχει σκοπό να εξασφαλίσει την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων που παράγουμε και διαθέτουμε. 

Στόχος της εφαρμογής ενός τέτοιου συστήματος είναι ο μηδενισμός ή περιορισμός της πιθανότητας εμφάνισης κινδύνων σχετικών με την υγεία του καταναλωτή. Δείτε την πιστοποίηση.

Η αξιολόγηση της ποιότητας των προϊόντων μας είναι συνεχής και δεν περιορίζεται μόνο στον χώρο αποθήκευσης και διανομής.

Η πιστή εφαρμογή όλων των παραπάνω και η αξιολόγηση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων και συστημάτων είναι διαρκής.

 

Για την καλύτερη εμπειρία σας στην ισοτεσελίδα μας, χρησιμοποιούμε cookies Περισσότερα