Ασφάλεια και ποιότητα

Η ασφάλεια των ανθρώπων μας, των προϊόντων μας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας αποτελούν για εμάς αδιαπραγμάτευτη επιλογή γι’αυτό χρησιμοποιούμε διαδικασίες σε κάθε βήμα ώστε να τα διασφαλίσουμε.

Ποιότητα και Ασφάλεια προϊόντων

Τα προϊόντα αποθηκεύονται και μεταφέρονται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές που υποδεικνύουν οι συνεργάτες μας και τα πρότυπα ασφαλείας.
Επενδύουμε συνεχώς στις ενισχύσεις των υποδομών και των κτιριακών εγκαταστάσεων με κατάλληλα υλικά, στη συνεχόμενη εκπαίδευση εργαζομένων για την αποτελεσματικότερη και γρηγορότερη διαχείριση των παραλαβών και των αποστολών, επενδύουμε σε τεχνολογικά προηγμένα συστήματα παρακολούθησης των συνθηκών εντός της αποθήκης ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη μεταχείριση των εμπορευμάτων.

Μεγάλη προσοχή δίνετε στην μεταφορά των προϊόντων ώστε να διατηρείται η ποιότητα και ασφάλεια τους όπως οι συντονισμένες παραδόσεις στα καταστήματα, η χρήση οχημάτων ελεγχόμενης θερμοκρασίας με σκοπό την προστασία των εμπορευμάτων τους καλοκαιρινούς μήνες, η αξιολόγηση των οδηγών μας βάση των δεδομένων από τα gps κτλ.

Στην EXELIXIS επενδύουμε σημαντικά στην ανάπτυξη των υποδομών, των κτιριακών εγκαταστάσεων, στη συνεχόμενη εκπαίδευση εργαζομένων αλλά και σε τεχνολογικά προηγμένα συστήματα παρακολούθησης των συνθηκών εντός της αποθήκης. Ως μια εξειδικευμένη εταιρεία Logistics στα τρόφιμα και τα ποτά, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή και στην μεταφορά των προϊόντων με σύγχρονα οχήματα ελεγχόμενης θερμοκρασίας, ώστε να διατηρείται αναλλοίωτη η ποιότητα τους μέχρι να φτάσουν στους καταναλωτές.

Τα πρότυπα της υψηλής ποιότητας και ασφάλειας που θέτουμε επιβεβαιώνονται από τις πιστοποιήσεις της εταιρείας

  • ISO 2200
  • ISO 9001
  • IFS LOGISTICS

Ασφάλεια εργαζομένων

Η ασφάλεια των εργαζομένων μας αποτελεί πρωτεύον ζήτημα, γι’ αυτό και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα βήματα για την διασφάλιση της όπως:

  • Η εκπαίδευση των ανθρώπων μας για τυχόν κινδύνους καθώς και για τους τρόπους πρόληψης τους.
  • Η χρήση εξοπλισμού ασφαλείας όπως κράνη, γάντια, γυαλιά προστασίας, ζώνες ασφαλείας κτλ.
  • Η Συντήρηση των οχημάτων και εγκαταστάσεων μας καθώς και η ορθή σηματοδότηση για την πρόληψη ατυχημάτων.
  • Η συστηματική και σωστή αξιολόγηση κινδύνου για την αναγνώριση των πιθανών κινδύνων και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων πρόληψης.